Matëse gjatësie për fëmijë – KT039

10.00

Tabelet matëse për fëmijë janë të bëra me material të përshtatshëm për fëmijët (MDF 4mm/letër muri), pa kimikate të dëmshme dhe mbi të gjitha skajet e tabelës matëse janë të rrumbullakosura për të paramdaluar dëmtimet.

Ka qëndrueshmëri të lartë dhe i reziston kohëse.
Ka sipërfaqe të lëmuar dhe është lehtë për tu pastruar, shpejt dhe pa asnjë problem.
Është lehtë e lëvizshme dhe e përshtatshme për çdo lloj ambienti.

Dizajni që përmban është shumë ndërveprues dhe angazhon fëmijët gjatë matjes.