Dekal- KPC195

18.00

Ky zbukurim për muri (stiker) me ngjitës në pjesën e pasme, vendosen në sipërfaqet e mureve të lëmuara (rrafshët).
Dekalet tona janë të thjeshta për t’u aplikuar. Këto dekale kanë cilësi të lartë mat dhe jep ndjenjën se dizajni është pikturuar në mur.

Dimensionet e paraqitura në vizuelizim: 180*130cm.

Në paketim janë përfshirë edhe krëhri për shtrirje të dekalit si dhe udhëzimet e hollësishme të aplikimit.

Koha e prodhimit: 1-2 ditë pune.