Rr.Muharrem Fejza, Prishtinë 10000 .

Rr.Muharrem Fejza,Prishtinë.