Relizuar nga Vitorja Decor ne shtepin e Refik Krasniqit.