Ja dhe një punë e shkëlqyer, realizuar nga Vitorja Decor në bashkëpunim me prindërit e Emës.

www.vitorja.com | info@vitorja.com | 045 699 199