Realizimi i rradhës…
Mali u përkujdes për vendosjen e dokoreve tona së bashku me montert e Vitorja decor.